Gizlilik Politikası ve Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Metni

Giriş

workit.com.tr olarak hem siz değerli Kullanıcılarımızın hem de Platformumuzun bilgi ve veri güvenliğine önem vermekteyiz. Bu doğrultuda, Kullanıcılarımızın Platformun kullanımı sırasında sisteme kaydettikleri bilgilerin korunmasına ilişkin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca veri sorumlusu sıfatıyla faaliyet gösteren ve ODTÜ Teknokent Galyum Blok Kat:2 No:3, Çankaya/Ankara adresinde mukim ICterra Bilgi ve İletişim Teknolojileri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“ICterra”) tarafından oluşturulan Gizlilik Politikası ve Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Metni’ni (“Politika”) işbu dokümanda sizlere sunmaktayız.

 

İşbu Politika;

a. ICterra’nın workit.com.tr üzerinden ne tür kişisel veriler topladığını belirtmek,

b. Bu kişisel verilerin nasıl kullanıldığını belirtmek,

c. ICterra’nın kişisel verilerinizi kimlerle paylaşabileceğini açıklamak,

d. ICterra’nın işlediği kişisel verileriniz üzerindeki haklarınızın neler olduğunu ve bu hakları nasıl kullanabileceğinizi açıklamak,

e. Platformumuzda uygulamakta olduğumuz güvenlik ilkeleri ile

f. Her türlü taleplerinize dair tarafımızla iletişim imkânlarınızı açıklamak amacıyla hazırlanmıştır.

Sizler, gerek kendi personelinize gerekse üçüncü kişilere ilişkin kişisel verileri aktarmanız halinde, (i) söz konusu kişisel verileri hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak elde ettiğinizi, kişisel verilerin doğru ve güncel olduğunu (ii) ilgili kişileri aktarıma ilişkin olarak bilgilendirdiğinizi, (iii) gerekli olan hallerde ilgili kişilerden açık rızalarını alacağınızı; aksi halde ICterra’nın uğrayabileceği mahkeme kararıyla kesinleşmiş doğrudan zararlarını tazmin edeceğinizi kabul, beyan ve taahhüt edersiniz.

I. workit.com.tr Platformunun Kullanımı Sırasında İşlenen Kişisel Verileriniz, İşleme Amaçları ve Hukuki Dayanakları

Kişisel Bilgileriniz

Adınız-Soyadınız, E-Posta Adresiniz ve Çalışmakta Olduğunuz Şirketten oluşan kişisel bilgileriniz;

* KVKK m.5/2 (c) uyarınca veri işlemenin sözleşmenin kurulması veya ifası için zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak Platforma üyelik işlemlerinizin gerçekleştirilmesi ve sizlere ait bilgilerin platformda güncellenebilmesi amacı ile;

* KVKK m.5/2 (f) bendi uyarınca ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebebine dayanarak Platform üzerinde yer alan  link vasıtasıyla bize yönelttiğiniz taleplerin yanıtlanması amacı ile;

Kredi Kartı Bilgileriniz, KVKK m.5/2 (c) uyarınca veri işlemenin sözleşmenin kurulması veya ifası için zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak Platformda sunulan hizmetin karşılığı olan bedelin tarafınızdan tahsil edilebilmesi amacı ile;

 

 İçerik Bilgileriniz

Platform üzerinden yapılan her türlü yazılı mesajlaşma, anlık mesajlaşma, görüntülü veya sesli iletişim kayıtları ve Tarafınızca sisteme eklenen fotoğraflar ve dosyalardan oluşan içerik bilgileriniz, KVKK m.5/2 (c) uyarınca veri işlemenin sözleşmenin kurulması veya ifası için zorunlu olması ve KVKK m.5/2 (f) bendi uyarınca ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayalı olarak, bilgi ve işlem güvenliğinin sağlanması ve kötü amaçlı kullanımın önlenmesi amacı ile;

 

İşlem Güvenliği Bilgileriniz

IP Adresi ve Platformda Gerçekleştirdiği İşlemlerin Özetinden oluşan işlem güvenliği bilgileriniz KVKK m.5/2 (c) uyarınca veri işlemenin sözleşmenin kurulması veya ifası için zorunlu olması ve KVKK m.5/2 (f) bendi uyarınca ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayalı olarak, bilgi ve işlem güvenliğinin sağlanması ve kötü amaçlı kullanımın önlenmesi ve Platform üzerindeki hizmetlerin iyileştirilmesi ve sorunların tespiti amacı ile;

 

Çerez Bilgileriniz,

KVKK m.5/2 (f) bendi uyarınca ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak Platformun işleyişinin sağlanması, verimliliğin ve kullanıcı deneyiminin arttırılması ve KVKK m.5/1 uyarınca açık rızanıza dayalı olarak Platformumuz ve hizmetlerimiz ile alakalı reklam, tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi amacı ile işlenmektedir.

 

II. Kişisel Verilerinizin Aktarılması

Kişisel Verileriniz; hukuki bir yükümlülüğümüzün bulunması halinde resmi kurumlar ile; mahkeme kararı ile talep edilmesi veya idari bir makamın talepte bulunması halinde talepte bulunan ilgili mahkeme ve idari makam ile ve yasal mevzuatın izin verdiği ölçüde Kurumsal Kullanıcı ile paylaşılabilecektir.

Ek olarak, Platform aracılığıyla sağlamış olduğunuz, yukarıda belirtilen Kişisel Bilgileriniz, KVKK m.5/2 (c) bendi uyarınca veri işlemenin sözleşmenin kurulması veya ifası için zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak hizmet bedelinin tahsilinin gerçekleştirilmesi amacı ile bankalar ve ödeme hizmeti sağlayıcılar ile paylaşılacaktır.

 

III. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemleri

Kişisel verileriniz workit.com.tr platformu vasıtasıyla elektronik ortamda toplanmaktadır.

 

IV. Kişisel Verilerinizle İlgili Haklarınız:

Kişisel verilerin korunmasına ilişkin mevzuat kapsamında KVKK’nın 11.maddesinden doğan haklarınızı “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ”e uygun olarak kullanmak için yazılı olarak ODTÜ Teknokent Galyum Blok Kat:2 No:3, Çankaya/Ankara adresine, info@workit.com.tr  adresine elektronik posta yoluyla ve icterra@hs01.kep.tr  kayıtlı elektronik posta adresine kayıtlı elektronik posta yoluyla müracaat edebilirsiniz.

Başvurunuzun ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınabilecektir.

Kişisel verilerinize dair değiştirme, güncelleme  işlemlerini workit.com.tr platformu üzerinden hesabınıza erişerek de gerçekleştirebilirsiniz.