Kullanım Koşulları

Lütfen sayfayı aşağı kaydırarak aşağıdaki tüm hüküm ve koşulları dikkatle okuyunuz. Bu belge, üyeliğinizi düzenleyen hüküm ve koşulları belirleyen yasal bir anlaşmadır.

İşbu Hizmet Koşulları’nı (“Koşullar”) onaylayarak aşağıda yer alan hüküm ve koşulları okuduğunuzu, anladığınızı ve kabul ettiğinizi beyan etmektesiniz.  Lütfen Hizmet Koşulları’nı onaylamadan önce okuyunuz.

www.workit.com.tr web sitesi (“Site”) ve uygulamaları aracılığıyla erişilebilen workit.com.tr platformunun (“Platform”) kullanımı, aşağıda belirtilen Koşullar’a tabidir. Uygulamamızı yükleyerek, workit.com.tr’e üye olarak, hizmetlerimizi, özelliklerimizi, yazılımlarımızı ya da www.workit.com.tr internet sitemizi (toplu olarak “Hizmetler”) kullanarak işbu Koşullarımızı kabul etmiş olursunuz.

İşbu Koşulları onaylayarak 18 yaşından büyük olduğunuzu ve Koşullar’da tanımlanan hizmetleri almaya yetkili olduğunuzu kabul ve beyan etmektesiniz.  İşbu Koşulları bir tüzel kişi adına onaylıyorsanız, tüzel kişi adına işbu Koşullara taraf olmak için yetkili olduğunuzu, aksi takdirde işbu Sözleşme’de düzenlenen yükümlülüklerden şahsen sorumlu olacağınızı kabul ve beyan etmektesiniz.

workit.com.tr’i kullandığınız için teşekkür ederiz.

Taraflar

İşbu Koşullar, workit.com.tr’e erişmek veya kullanmak isteyen kullanıcı (“Kurumsal Kullanıcı” ya da “Siz”) ile Odtü Teknokent Galyum Blok No:3 06531 Çankaya / Ankara adresine kayıtlı ICterra Bilgi ve İletişim Teknolojileri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“ICterra”) arasında akdedilmiş olup; Kullanıcıların ICterra tarafından sunulan Platformdan faydalanmasına ilişkin Tarafların karşılıklı  ve ükümlülüklerini düzenlemektedir.

 

Tanımlar

a.Kurumsal Kullanıcı: workit.com.tr’i kullanmaya karar veren ve işbu Hizmet Koşullarını ve Gizlilik Politikası ve Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Metni’ni (“Gizlilik Politikası”) imzalayan/onaylayan gerçek veya tüzel kişilerdir.

b.Kullanıcı: İşbu Hizmet Koşulları ve Gizlilik Politikası kapsamında Kurumsal Kullanıcı’nın belirleyeceği ve yetkilendireceği Platform’u kullanan kişilerdir. .

c.Hesap Yöneticisi (Administrator): Kurumsal Kullanıcı tarafından yetkilendirilen ve Platformun kullanımı sırasında, kendi bünyesindeki Kullanıcı hesaplarını açmaya, yönetmeye ve Kullanıcı adına her türlü işlem yapmaya yetkili kişilerdir.

d.ICterra: www.workit.com.tr internet sitesinin sahibi ve işleteni ICterra Bilgi ve İletişim Teknolojileri Sanayi ve Ticaret A.Ş.’dir.

 

Kullanıcı Olmak İçin Gerekli Koşullar

3.1.Platformu kullanabilmek için ve Koşulları ve Gizlilik Politikasını kabul edebilmek için; Kullanıcının mevzuata göre 18 yaşından büyük gerçek kişi veya kayıtlı tüzel kişilik olması gerekmektedir. Otomatik Kullanıcı kayıt ya da otomatikleştirilmiş sistemlerce açılmış ve onlar tarafından kullanılması hedeflenen hesaplar bu şartlara uygun sayılmamaktadır.

3.2.Kullanıcı olarak kabul edilmek için, ICterra tarafından işbu Koşullar çerçevesinde daha önce geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmış veya üyelikten süresiz yasaklanmış olmamak gerekmektedir. ICterra tarafından işbu Koşullar uyarınca geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmış veya üyelikten süresiz yasaklanmış olan Kurum veya kişilerin web sitesi kayıt işlemlerini tamamlamış olmaları Kullanıcı olmaları sonucunu doğurmayacaktır.

 

Kullanım Koşulları

4.1.Platform, işbu Koşullar ile tanımlanan kullanım biçimleri dışında kullanılamaz.

4.2.Platformun kullanımının mevzuat gereği yasak olduğu ve bu Platform’a erişimin mahkeme kararıyla yasaklandığı bölgelerde, işbu Koşullar hükümsüzdür.

4.3.Bir içeriğin sahibinin onayı olmadan kullanılması, kopyalanması, çoğaltılması, aktarılması, dağıtılması, yayınlanması, gösterilmesi, satılması, lisanslanması ya da başka amaçlarla faydalanılması durumunda, ICterra’nın hiçbir sorumluluğu olmayacaktır.

4.4.Her bir Kullanıcı Kurumsal Kullanıcı tarafından tanımlanmış kullanıcı adı ve şifre ile işlem yapmaya yetkili olacaktır, her Kullanıcı adı ve şifre ise sadece bir tek kişi tarafından kullanılabilecektir. Diğer kişi veya kurumların siteden yararlanması ayrıca kayıt işleminin yapılması ve başka bir kullanıcı adı ve şifrenin alınması ile gerçekleştirilir. Kullanıcı hesabının başka bir Kullanıcı tarafından kullanıldığının tespiti halinde, ICterra diğer tüm hakları saklı kalmak kaydıyla, kayıtlı Kullanıcının, Platformu kullanım hakkını askıya alabilir veya durdurabilir.

4.5.Kullanıcı adı ve şifrenin güvenliğinden Kullanıcı sorumludur. Bu güvenlik yükümlülüğünün yerine getirilmemesi durumunda ICterra oluşabilecek bilgi kaybından, zarardan ve diğer yasal yaptırımlardan sorumlu değildir. Kullanıcı adı ve şifre başka kişilerle paylaşılmamalıdır. Kullanıcı, kullanıcı adının ya da şifresinin başka biri tarafından ele geçirildiğini ya da öğrenildiğini düşünüyor ise, hemen güvenli bir terminalden şifresini değiştirmeli ve bilgi güvenliği tehlikeye düşmüş olabilecek diğer ilgili Hesap Yöneticisi’ni bilgilendirmelidir.

 4.6.Kullanıcılar tarafından, Platformu kullanarak paylaşılan bilgi ve içeriğinin ve gerçekleştirilen işlemlerin, ülke mevzuatlarına uygunluğundan tamamen Kullanıcılar ve Kurumsal Kullanıcı birlikte sorumlu olup; Kullanıcı tarafından paylaşılan herhangi bir içerik sebebi ile ICterra bu konuda hiçbir sorumluluk taşımamaktadır.

4.7. Kullanıcı ve Kurumsal Kullanıcı, Site içeriğinin sadece bilgilendirme amacıyla sunulduğunu, Site içeriğini değiştirme, kopyalama, çoğaltma, dağıtma, yayınlama, başka bir dile çevirme dâhil, burada belirtilen amaç dışında kullanma hakkına sahip olmadığını, Kullanıcı’nın işbu Koşulları ihlal etmesinden doğan her türlü zarardan ICterra ve hak sahibi üçüncü şahıslara karşı birlikte sorumlu olacaklarını kabul ve taahhüt eder.

4.7.Kullanıcı, Platformun yürürlükteki mevzuat kapsamında korunan telif dâhil herhangi bir gizli bilgi, içerik veya materyal içerebileceğini kabul eder. Kullanıcı bu gizli içerik, bilgi veya materyalleri Platform’un izin verdiği kullanım şekli dışında başka bir amaçla kullanmayacağını taahhüt eder. Platformun herhangi bir parçası herhangi bir formda veya anlamda çoğaltılamaz. Kullanıcı, Platformu kullanarak herhangi bir değişiklik, kiralama, ödünç verme, satış, dağıtım veya işleme eser oluşturamaz ve bunlarla sınırlı olmamak üzere, bağlantı kapasitesine yükleme yaparak veya izinsiz girerek veya herhangi bir başka izinsiz yolla Platformu kullanamaz. Ayrıca Kullanıcı, Platformu üçüncü şahısların haklarına tacizde bulunmak, kötüye kullanmak, takip etmek, tehdit etmek veya ihlal etmek amacıyla kullanmamayı ve böyle bir durumun gerçekleşmesi halinde kendi kusurlu davranışlarından, haksız fiillerinden, saldırgan veya yasadışı mesajlarından ve sonuçlarından dolayı ICterra’nın herhangi bir sorumluluğunun olmayacağını kabul ve beyan eder.

4.9.Kullanıcıların; Platform üzerinden paylaştıkları, ekledikleri veya ilettikleri bilgilerinin/içeriklerin; sahte veya çalıntı olmaması, üçüncü bir kişinin hiçbir tescil hakkı, telif hakkı, fikri ve sınai mülkiyet hakları vb. haklarını çiğnememesi, hukuka (işbu sayılanlarla sınırlı olmamak üzere Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, Rekabetin Korunması Hakkında Kanun, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere tüm T.C. Kanunları ve düzenlemelerine) aykırı olmaması, 5237 sayılı Türk Ceza Kanununda yer alan intihara yönlendirme, çocukların cinsel istismarı, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma, sağlık için tehlikeli madde temini, müstehcenlik, fuhuş, kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçları ile 5816 sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanunda sayılan suçları içermemesi, hiçbir virüs, “Trojan”, tuş kaydedici veya herhangi bir programa zarar verecek bir programlama özelliği içermemesi ve üçüncü bir kişiyi rahatsız, tehdit veya taciz edici ya da yasadışı, aldatıcı, kötü niyetli veya ayrımcı içerikler veya iletiler gönderme amacıyla kullanmama ilkelerini kabul etmiş sayılırlar. Kullanıcı ve Kurumsal Kullanıcı, Platform üzerindeki Kullanıcı içerikleri ile ilgili olarak ICterra’nın herhangi bir sorumluluğunun olmadığını kabul ederler.

4.10.Bazı durumlarda yargı mercileri, devlet kurum ve kuruluşları Kullanıcı ile ilgili bilgi talebinde bulunmaktadırlar. Bu durumda ICterra, Türk Ceza Kanunu veya ilgili diğer yasal mevzuat gereği yargı mercilerinin ve/veya devlet kurum ve kuruluşlarının talebi halinde derhal, Kullanıcının iznine gerek olmaksızın, Kullanıcı ile ilgili talep edilen trafik bilgilerini ilgili mercii ile paylaşmak zorundadır. ICterra’nın yürürlükteki mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmakla yükümlü olduğu durumlarda; Kullanıcılara ait gizli/özel/ticari bilgileri resmi makamlara açıklamaya yetkili olacağını ve bu sebeple kendisinden her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini Kullanıcı kabul ve taahhüt eder.

4.11.Kurumsal Kullanıcı, kendisinin ve kendisine bağlı Kullanıcıların iletişim bilgilerinin (elektronik posta adresi dâhil) doğruluğundan ve güncellenmesinden sorumludur. ICterra’nın bazı durumlarda Kullanıcılara erişmesi gerekebilir. Bu durumda, ICterra, Kullanıcı’ya elektronik posta gönderirse ve fakat üyelik bilgilerinde kayıtlı mail adresi hatalı, güncel değil, engelli vs. olduğu için elektronik posta Kullanıcı’ya ulaşmazsa, her hâlükârda ICterra tarafından yapılmış bildirim Kullanıcı’ya ulaşmış ve geçerli sayılacaktır. Kullanıcı herhangi bir zamanda Site’ye giriş yaparak asli iletişim bilgilerinde güncelleme yapabilir.

4.12.Kullanıcılar; ICterra’nın yazılı onayı olmadan işbu Koşullar’ı veya bu Koşullar kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü kişiye devredemez.

4.13 Elde olmayan koşul veya sebeplerle, bilgilerin/içeriklerin yukarıda belirtildiği gibi virüs veya kötü amaçlı yazılımları içermesi ve bunun Kullanıcı tarafından tespit edilmesi durumunda, Kullanıcı ICterra’yı ivedilikle durumdan haberdar edecek ve bu durumun ortadan kaldırılması ve sonuçlarının giderilmesi için ICterra ile birlikte çalışacak ve elinden gelen önlemleri alacaktır. Böyle bir durumda, Kullanıcının Platformu kullanımı geçici veya süresiz olarak ICterra tarafından durdurulabilecektir.

4.14.Kullanıcı, ilgili mevzuat hükümleri uyarınca haksız rekabete yol açacak faaliyetlerde bulunmayacağını, ICterra’nın ve üçüncü kişilerin şahsi ve ticari itibarını sarsacak, kişilik haklarına tecavüz ve taarruz edecek fiilleri gerçekleştirmeyeceğini, mevzuata, kamu düzenine ve genel ahlak kurallarına uygun hareket edeceğini, mevzuatın gerektirdiği önlemleri alacağını ve  prosedürleri yerine getireceğini, yasadışı, suç teşkil edecek, rahatsız edici, kişilik haklarına zarar verici, her türlü fikri ve sınai mülkiyet haklarını ihlal eden tutum ve davranışlarda  bulunmayacağını kabul ve taahhüt etmektedir. Kullanıcı, işbu maddede anılan durum ve fiillerden herhangi birinde bulunursa, tüm sorumluluk tamamen kendisine ait olacaktır.

 

Kullanıcının Hak ve Yükümlülükleri

5.1.Kurumsal Kullanıcı, ICterra’ya ilettiği Hesap Yöneticisi’ne ait ad-soyad, unvan, e-posta adresi, fatura bilgileri ve diğer tüm bilgilerin gerçek, yasal olarak doğru ve geçerli olduğunu garanti eder. Bu bilgilerin değişmesi durumunda, bilgilerin güncellenmesi ve ICterra’ya bildirilmesi, Kurumsal Kullanıcı’nın sorumluluğundadır. ICterra’nın, doğru olmayan ve/veya yanıltıcı bilgi içeren bilgileri tespit etmesi durumunda, kullanımı kısmen veya tamamen durdurma veya askıya alma ve başka her türlü yasal koruyucu ve önleyici tedbiri alma hakkına sahiptir.

5.2.Platformu kullanan Kurumsal Kullanıcılar, bir Hesap Yöneticisi aracılığı ile bünyesindeki Kullanıcıları tanımlamalı ve aktifleştirmelidir. Bu şekilde tanımlanan Kullanıcılar, workit.com.tr’e üye olma hak ve yetkisine sahip olduğundan; Kurumsal Kullanıcılar bünyesindeki Kullanıcıların aktifleştirilmesinden sorumlu olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederler.

5.3.Kurumsal Kullanıcı, kendi bünyesindeki Kullanıcıların Platform üzerindeki içeriklerinin mevzuata uygunluğundan sorumlu olduğunu kabul ve beyan eder.

 

ICterra’nın Hak ve Yükümlülükleri

6.1.ICterra, işbu hüküm ve koşullara tabi olarak, workit.com.tr sitesinde belirtilen ve Kullanıcı tarafından satın alınmış olan Platform kullanım hakkını sağlamayı taahhüt etmektedir. Temin edilen bu kullanım hakkı bizzat Kullanıcı ve onun tarafından belirlenen, Lisans Sözleşmesine uygun sayıdaki Kullanıcıların kullanımı için verilmekte olup, bu Platform üçüncü şahıslar tarafından veya üçüncü şahıslar yararına kullanılamaz, satılamaz, hizmet olarak sağlanamaz.

6.2.ICterra, Platformun daha etkili kullanılması için Platformda değişiklikler ve/veya yenilemeler yapma hakkına sahiptir.  Koşullar, Platform’u kullanmak için gereksinimler, kullanılış biçimi ve sağlanan hizmetler, ICterra tarafından her zaman değiştirilebilir, askıya alınabilir veya iptal edilebilir. ICterra bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir. Platformun geçici bir süre askıya alınması veya tamamen durdurulmasından dolayı ICterra’nın Kullanıcıya karşı herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır.

6.3.Platformun ya da workit.com.tr sitesinin bütününün veya herhangi bir bölümünün bozma, değiştirme, tersine mühendislik yapma amacıyla kullanılması, Platformun iletişim veya teknik sistemleri engelleyen, bozan ya da sistemlere müdahale eder bir şekilde web Sitesine erişim sağlanmaya çalışılması, diğer Kullanıcılarının verilerine veya yazılımlarına izinsiz olarak ulaşılması, Site’nin ve Site’deki içeriğin Kullanım Koşulları ile belirlenen kullanım sınırları dışında kullanılması hukuka aykırı olup; ICterra’nın her tür talep, dava ve takip hakları saklıdır. İşbu şartlara ve yasalara aykırı kullanımın tespiti halinde; ICterra, Kullanıcıları yetkili makamlara bildirmek hakkına sahiptir. Kullanıcı bu tür kullanımlar sonucu oluşan zarar ve taleplerden ICterra’nın sorumlu olmayacağını kabul ve taahhüt etmektedir.

6.4.ICterra, Platform ve materyallerin uygunluğu veya temin edilebilirliği konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. ICterra’nın, bulut hizmeti sağlayıcıların ve diğer altyapı hizmetleri sağlayıcıların (varsa), sağladıkları herhangi bir hizmeti değiştirme, askıya alma, kaldırma veya erişimi engelleme hakkını saklı tutar. ICterra hiçbir durumda Platform’a erişimin kaldırılması veya devre dışı bırakılmasından dolayı sorumlu tutulamaz.

6.5.ICterra herhangi bir zamanda Koşullarda değişiklik ya da güncelleme yapma hakkına sahiptir. ICterra böyle bir değişikliği, Kullanıcılara e-posta veya başka elektronik bildirim ile haber verebilir. Koşulların en güncel haline her zaman www.workit.com.tr web sitesinden erişilebilir. Koşulların güncellenmiş hali www.workit.com.tr web sitesinde yayınlandığı tarih itibariyle yürürlüğe girecektir.

 

Garanti

Kullanıcılar, Platformun kullanımı ve yeterli kalitede, performansta, doğru ve başarılı olmasına dair tüm riskin kendilerine ait olduğunu açıkça kabul ve beyan ederler. Yürürlükteki mevzuatın izin verdiği kapsamda; ifa edilen her türlü hizmet tüm hataları ile birlikte “olduğu gibi” ve “mevcut haliyle” sağlanmakta olup, burada belirtilenler haricinde ICterra tarafından herhangi bir garanti verilmemektedir.

 

Uyuşmazlıkların Çözümü

İşbu Koşulların yorum ve icrasından doğan ve karşılıklı müzakere yolu ile halledilemeyen bütün uyuşmazlıklara Türk Hukuku uygulanacak olup;  ihtilafların çözümünde T.C. Ankara Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır.

 

Bütünlük

Platforma ilişkin Gizlilik Politikası işbu Koşullar’ın eki ve ayrılmaz bir parçasıdır. Koşullar ve Gizlilik Politikası’nın her ikisi Lisans Sözleşmesi ile birlikte geçerli olup, Lisans Sözleşmesi’nin eki ve ayrılmaz bir parçası niteliğindedir.

 

İletişim ve Şikayetler

Kullanıcılar, workit.com.tr Gizlilik Politikasına ve/veya workit.com.tr Koşullarına ilişkin soru, yorum ve talepleri, ICterra bünyesindeki Müşteri hizmetlerimize veya ilgili yetkililere info@workit.com.tr adresine elektronik posta atarak iletebilir.